اجازه زمین بازی

قیمت : ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰     


متراژ: ۱۲۰ متر     


منطقه: ولیعصر     


تلفن مالک :۰۹۱۴۹۳۰۵۹۴

-سروریس بهداشتی: ۵

-فیلد تستی: ۴۱ متر

-قیمت : ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

-متراژ: ۱۲۰ متر

-منطقه: ولیعصر

-اتاق خواب : ۲

-سروریس بهداشتی: ۵

-فیلد تستی: ۴۱ متر

ثبت نظر

اسکرول