اددان ادغام حساب کاربران قدیمی (رایگان)

این اددان به صورت رایگان به همراه افزونه دیجیتس ارائه میشود

اددان : digmergphne.zip

 

فیلم آموزشی: