اددان فیلتر کردن ایمیل عضویت

ویژگی های کلیدی افزودنی فیلتر ایمیل ثبت نام :

  • جلوگیری از عضویت های جعلی و فیک
  • جلوگیری از عضویت با ایمیل های یکبارمصرف / موقت
  • جلوگری از عضویت با ایمیل دامنه های خاص
  • اجازه عضویت به ایمیل های دامنه های خاص

5e463f728258c50303233fe0.jpg 

خرید اددان فیلتر کردن ایمیل عضویت