شورت کد

پس از نصب افزونه به صورت اتوماتیک صفحات زیر در سایت شما ایجاد میشود که فرم اختصاصی افزونه است و میتوانید از آنها در سات خود ساتفاده نمایید.

برای مثال آدرس عضویت و یا ورود سایت خود را به این آدرس ریدایرکت کنید و یا لینک دهید.

 

ورود/عضویت: yourwebsite.com/?login=true
عضویت: yourwebsite.com/?login=true&type=register
فراموشی رمز: yourwebsite.com/?login=true&type=forgot-password
ورود: yourwebsite.com/?login=true&type=login

 

در نظر داشته باشید به جای عبارت yourwebsite.com باید نام سایت خود را بنویسید.

 

و همچنین از شورت کدهای زیر میتوانید در نوشته و یا برگه و جای مورد نظر استفاده نمایید