آموزش تنظیم ملی پیامک / فراپیامک در دیجیتس ژاکت

مراحل تنظیمات افزونه دیجیتس برای استفاده از ارسال سریع سامانه melipayamak.ir و یا farapayamak.ir به این شرح است:

۱- ورود به پنل پیامک

۲- مراجعه به منوی ابزار ویژه و سپس زیر منوی وبسرویس خدماتی و سپس دکمه “درج متن جدید” را کلیک کنید

 

3- سپس یک الگو مانند متن زیر ایجاد کنید:

کد تأیید شماره همراه: {۰}
mersa-co.ir

  • به جای عبارت “mersa-co.ir” نام سایت خود را وارد کنید
  • تنها یک متغیر داشته باشد و عدد صفر در داخل {۰} به انگلیسی نوشته شود

 

4- پس از تأیید قالب توسط پشتیبان سامانه ملی پیامک / فراپیامک تنظیمات زیر را در افزونه دیجیتس وارد کنید.

5- در صفحه تنظیمات پنل پیامکی درگاه ملی پیامک و یا فراپیامک را انتخاب کنید.

6- نام کاربری و رمز عبور سامانه ملی پیامک و یا فراپیامک را وارد نمایید.

7- در کادر خط ارسال کننده پیامک خط اختصاصی خود در سامانه ملی پیامک و یا فراپیامک را ثبت کنید. البته برای ارسال وب سرویس این خط به هیچ وجه استفاده نمی شود و از خطی که خود سامانه پیامک به عنوان خط خدماتی انتخاب شده، ارسال انجام می شود.

8- گزینه ارسال بر اساس الگو را روی “بله” تنظیم نمایید.

9- در کادر شماره قالب(Template Number) شماره قالبی را که در پنل ملی پیامک / فراپیامک ایجاد کرده اید، وارد نمایید.(شماره قالب با عنوان “کد متن” ذکر شده است)

 

10- در کادر نمونه متن تنها عبارت %OTP% را وارد کنید و هیچ چیز دیگری جز این در آن کادر تایپ نکنید.

11- تغییرات را در افزونه دیجیتس ذخیره کنید و در کادر تست ارسال پیامک صفحه تنظیمات پنل پیامک یک شماره وارد و ارسال تست را انجام دهید تا مطمعن شوید تنظیمات صحیح است و ارسال انجام میشود.