آموزش ایجاد الگو در پنل پیامکی و تنظیم در افزونه دیجیتس مرسا وب

 

 

برای ارسال سریع پیامک کد تأیید، نیاز هست که در پنل پیامک یک پترن ثبت نمایید.

شیوه ثبت پترن:

 

در پنل پیامکی خود وارد قسمت ارسال بر اسا پترن شده و دکمه جدید را کلیک کنید

 

 

 

متن پترن : متنی که قصد ارسال به شماره کاربر را دارید در اینجا وارد کنید. حتمال عبارت %code% را درج کنید. (توجه نمایید که در قبل و پس از عبارت %code% یک فاصله وجود داشته باشد.

مثال:

کد تأیید شما: %code%
افزونه DIGITS

توضیحات پترن : در این قسمت آدرس سایت خود را وارد کنید (این مورد برای کاربر ارسال نمیشود و فقط برای ثبت پترن نیاز است)

جداکننده : علامت % را انتخاب کنید

متغیر :  عبارت code وارد کنید

سپس دکمه ثبت را کلیک کنید

 

 

 

 

منتظر بمانید تا پترن ایجاد شده از سوی پنل پیامک تایید شود

سپس کد پترن را کپی کنید

 

 

 

 

وارد تنظمیات دیجیتس شوید

نام کاربری و رمز و شماره ارسال کننده را در فیلدهای خود قرار دهید

ارسال از طریق الگو : بله قرار دهید

کد الگو : کد الگویی که در پنل پیامکی داشتید را وارد کنید

متغییرهای الگو : عبارت code:%OTP% را قرار دهید. توجه داشته باشید که هیچگونه فاصله و اسپسی نباید داشته باشد.

 

 

 

 

سپس تنظمیات را ذخیره کنید و از قسمت ارسال تست یک ارسال انجام دهید و مطمعن شوید تنظمیات صحیح انجام شده و ارسال به درستی انجام شد.